Wie laat jij aan het woord in jouw hoofd? De held of de schurk? Jij mag kiezen!