fbpx

Privacyverklaring

Privacy verklaring

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie beleid. Je gegevens zullen niet aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

Over ons
Contactgegevens:
Joke Straathof Drielander 10 8253 BZ Dronten Mobiel 0623444085 KvK 32143735 www.deangstexpert.nl
Joke Straathof de Angstexpert, gevestigd aan Drielander 10 8253 BZ Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Joke Straathof is de Functionaris Gegevensbescherming van Joke Straathof de Angstexpert. Zij is te bereiken via joke@deangstexpert.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ben je ingeschreven voor onze nieuwsbrief, heb je je aangemeld voor een (gratis) online workshop en/of training, heb je een aankoop verricht, heb je een download aangevraagd, dan worden er gegevens aan jou gevraagd die jij zelf aan ons geeft.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 •  Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer. 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joke@deangstexpert.nl dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Joke Straathof de Angstexpert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Joke Straathof de Angstexpert analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Joke Straathof de Angstexpert volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Joke Straathof de Angstexpert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Joke Straathof de Angstexpert slaat je gegevens op in mailblue zolang het nodig is.

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming
Joke Straathof de Angstexpert neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joke Straathof de Angstexpert) tussen zit. Joke Straathof de Angstexpert gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailblue.
Dit is de Nederlandse versie van Activecampaign. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e- mailsysteem en dit gaat via de servers van ActiveCampaign
De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EUVS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.
Daarnaast gebruiken we je gegevens om te delen met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Joke Straathof de Angstexpert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Bewaring is voor tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Binnen een jaar daarna zullen je gegevens worden verwijderd, tenzij er voor controle een langere tijd van bewaring nodig is.
Delen van persoonsgegevens met derden
Joke Straathof de Angstexpert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Joke Straathof de Angstexpert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Joke Straathof de Angstexpert gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Joke Straathof de Angstexpert gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat- doe-ikermee/
Op deze website kunnen ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht: Google analytics, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter en Pinterest. Je kunt op hun sites lezen over hun privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar joke@deangstexpert.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Joke Straathof de Angstexpert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Joke Straathof de Angstexpert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

Reviews
Reviews die Opdrachtgevers verstrekt hebben aan Opdrachtnemer mogen vrijelijk zonder persoonlijke naam, tenzij Opdrachtgever toestemming heeft gegeven om zijn of haar eigen naam te vermelden, of met een fictieve naam door opdrachtnemer op social mediakanalen gepubliceerd worden. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om te voorkomen dat derden kunnen nagaan wie de review geschreven heeft.
Ook whatsapp berichten met ervaringen mogen door Opdrachtnemer vrijelijk gedeeld worden, zonder de naam van de desbetreffende persoon te noemen. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om te voorkomen dat derden kunnen nagaan wie het bericht geschreven heeft.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Joke Straathof de Angstexpert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met joke@deangstexpert.nl.

Chat openen
1
Hulp nodig? Stel hier direct je vraag!
Hoi! Fijn dat je er bent.
Hoe kan ik je helpen?